Let’s travel together.

Ora Ngapak Ora Kepenak

Nguri-uri Basa Ngapak Liwat Teknologi Informasi

57

Kepriwe kabare sedulur? Pada sehat mbok?

Kaki Ngadimin arep cerita sitik kie masalah Basa Ngapak, nang jaman modern sing kaya siki kie wong-wong kususe bocah-bocah enom pada lomba-lomba dari sing paling ngarep, misale pada seneng sharing nang Media Sosial nganggo basa Indonesia utawa sing lewih ‘keren’ maning basa Inggris, nah kepriwe jajal nek generasi muda wis ora seneng, ora bangga karo basa daerahe dewek, mungkin basane dewek bakal punah ya mbok??

Mulane lewat website kie kaki Ngadimin arep ngajak sedulur kabeh arep tua arep enom kabeh ayuh pada nguri-uri basa daerahe dewek ya kue Basa Ngapak sing tercinta, tersayang dan ter pokoke lah.

Sing arep pada melu ngrewangi kaki Ngadimin olih banget, bisa kirim cerita basa ngapak, inpormasi nang seputar wilayah Ngapak (Tegal, Brebes, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, utawa daerah liane sing akeh wong ngapake pokoke) men sedulur-sedulur liane pada ngerti kahanan tempat lane, lan sing utama basa Ngapak esih eksis ngasi ahiring jaman.

Monggoh sing arep pada mbantu berupa tulisan, utawa video, utawa liane bisa di layangaken melalui email nang [email protected]

Ora kelalen kaki Ngadimin uga ngaturaken agunging pangapunten nek misale akeh inpormasi sing salah, utawa basa Ngapake mandan beda karo basa ngapak liane soale kosa kata utawa dialek Ngapak tiap daerah mesti ana bedane, misal Tegal karo Banyumas mesti ana bae bedane, mbuh kue logate, apa kosa katane mesti ana sing beda, tapi Insya Allah pada paham maksude yah.

Moga-moga sedulur kabeh pada sehat, pada lancar rejekine, lan pada diwei kebahagiaan dunia akhirat amin.

Ora Ngapak Ora Kepenak

Salam Sayang,

Ngadimin

 

Facebook Comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.